Vet du och din familj vad ni ska göra om det börjar brinna?

Sveriges största Brandövning
– ett initiativ från ditt Länsförsäkringsbolag.

Öva hemma i sju enkla steg

Gör brandövningen

Till övningen

Förebygg bränder hemma

Gör brandkollen

Till checklistan

Rädda, varna,
larma, släck!

Så väljer ni
återsamlingsplats

Elda säkert!

Kan du släcka en eld
om det behövs?

Följ med hem på en brandövning

Hälften av alla
som dör i bränder är
över 65 år.

8 av 10 som dör i bränder gör det där de känner sig som tryggast.

Spisvakt
– så funkar den

Barn och eld
– dags att ta snacket

Vägarna ut – dörrar,
fönster, stegar

Viktigt för dig
som bor i lägenhet

Få koll på husets brandrisker!

Brandövningstips: Flerbostadshus

Brandvarnare
– bästa livförsäkringen

Mer än hundra liv
om året står på spel.

Brandfilten
ett måste

Livsfarliga laddare?

Brandmannens bästa tips